Giám Sát Môi Trường Bảo Quản Hiện Vật Trong Bảo Tàng

TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG:

  • Sử dụng cảm biến không dây nên dễ dàng lắp đặt
  • Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm sử dụng nguồn PIN tối đa 10 năm
  • Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm được lưu trữ dưới dạng biểu đồ (PDF), bảng (EXCEL)
  • Theo dõi tất cả cảm biến trên giao diện Web, App dễ dàng bất kỳ nơi đâu
  • Có thể cài đặt để cảnh báo qua SMS/Email khi nhiệt độ, độ ẩm vượt ngưỡng
  • Dữ liệu được lưu trữ trên Cloud trong vòng 2 năm
  • Dễ dàng mở rộng để giám sát thêm các thông số: rò rỉ nước, ánh sáng, độ bụi…